تردمیل و حادثه

اگر در منزل دستگاه تردمیل و کودک دارید، این مطلب را بخوانید و تا جاییکه می توانید منتشر کنید.  شاید از خطری جلوگیری کنید. امروز،…

هدف همچنان غریب است

هدف، اگر درست انتخاب شده باشد، می تواند جاذبه و کشش مناسب ایجاد کند. وقتی هدف درستی انتخاب کردی، دیگر بی انگیزه نیستی. هدفی داری…

بهشت یعنی اعتماد

پرسیدم: آیینه ضد بخار برای حمام دارید؟ فرمود: همه ی آیینه های فعلی، ضد بخار هستند. ولی برای اینکه مجبور به پرداخت هزینه نباشی، کف…

یه مرد بود

با پرسش علی علیزاده از شبکه منوتو همراه می شوم. براستی منابع مالی این شبکه کدامند؟ اسپانسرش کیست؟ هدفشان چیست؟

عقلمان کجاست؟

سیرِ تاریخ بشر، تغییرات شگرفی داشته. اما شاید یکی از موضوعاتی که ثابت مانده، و شاید تا قیامِ قیامت به همین شکل باقی بماند، راهِ…

بازی راز حنگل

در ستایش یک بازی!

بچه که بودم، تبلیغات این بازی در تلویزیون پخش می شد. چهار فرزند بودیم و آرزوی هر چهارتایمان داشتن یکی از آن جذاب های دست…

“مرد” هست، اما “کم” است!

سینما یکپارچه در حال تشویقند و شگفت زده شده‌اند. کارگردان به این حد از شگفتی قانع نیست. هنوز بر موج، سواری که موجی بزرگ‌تر از…

تقویم اعجاز

یک سال دوازده ماه دارد و هر ماه چهار هفته. اما چهار هفته زیاد است! برای همین، تقویم من فقط سه هفته دارد. سه هفته…